Werkwijze

Tijdens gesprekken waarbinnen veel aandacht is voor het eigen levensverhaal,
wordt naast je verstand ook je intuïtie aangesproken.
Daarom wordt onder andere gewerkt met dromen, intuïtief tekenen, visualisaties,
de symboliek van Griekse mythologie, sprookjes en subpersonen.

De consulten kunnen binnen plaatsvinden,
maar ook wandelend in de prachtige omgeving van Beetsterzwaag.
(bezinningswandelingen)

Na ieder consult volgt steeds een periode
waarin je werkt aan persoonlijke opdrachten.

Het tarief per consult bestaat uit een vrijwillige donatie
aan één van de projecten
ter verbetering van het welzijn
van ouderen in Moldavië,
gerealiseerd door de Stichting ”MAX maakt mogelijk”.